Erfarne bedriftsrådgivere

Vi hjelper deg å lykkes Se mer

Gi oss en utfordring

Ta virksomheten din et steg videre

Finn DIN vei

Å lede i urolige tider

Vi lever i en tid hvor det fortløpende introduseres digitalt drevne teknologier som gir muligheter og problemstiller som vi knapt hadde tenkt på før. Dette gir ikke bare et nytt teknologisk landskap, men også fundamentale samfunnsmessige og bransjemessige endringer som stiller virksomheter ovenfor en lang rekke nye veivalg. Fra et lederperspektiv er det og viktig at denne nye virkeligheten innebærer så omfattende endringer at ledere også må lede på en annen måte enn før. Dette liggeer til grunn for det rammeverket vi benytter når vi hjelper våre kunder å lykkes.

Hvorfor bruke oss

 

Vi ser sammenhengene

Effecto har en 15 år lang historie og består i dag av partnerne Frede Jakhelln (grunder) og Stein Ræstad. Til sammen har vi

  • lang operativ ledererfaring og toppledererfaring nasjonalt og internasjonalt
  • hjulpet over 200 virksomheter og 2500 mennesker i ulike bransjer
  • flere års erfaring med formidling av fagstoff innen ledelse og finans
  • jobbet tett i og med miljøer som ligger i front i digitaliseringen internasjonalt
  • sertifikater innen coaching, atferdsanalyse mv. 

Denne bakgrunnen gjør oss i stand til å bidra der både kompleksitten og gevinsten er høy, nemlig der problemstillinger fra omgivelser, mennesker og virksomheter møtes.

Svaret ligger i sammenhengene

Mennesker, virksomhet, omgivelser

Lederutvikling

Personlig effektivitet

Teamutvikling

Strategiske valg

Forankre strategiene

Omdømme og kultur

Omstilling

Konfliktløsing

Fra partnerne

Vi har lært at  annerledes er bra!

Vi har tatt i mot hjelp. Vi har gitt hjelp. Ikke minst har vi sett! Vi har sett…

– ledergruppene som ikke evner å dra lasset sammen – hvordan vi stempler hverandre i stedet for å snakke – små problem som får bli store – hvordan fokus på egen gevinst ødelegger for fellesskapet – hvordan man ikke evner å ta tak i det som faktisk ER vanskelig – de som gjemmer seg bak fasadene sine – hvordan «glansbilder» og store ord får mange til å føle seg mindreverdige – hvordan folk i usikkerhet roper etter å bli sett – alle de som er mest opptatt av sitt eget – de oppgitte øynene på de som bare venter på middagen på «strategiseminaret» – de som strever med å holde seg våkne mens «powerpointer» ruller over lerretet – alle de flotte planene før de havner i en skuff…

Vi har kort sagt sett at om vi skal lykkes, må vi våge å være annerledes! Vi må være UNIKe!

Ta kontakt

General Buddes gate 1
7014 TRONDHEIM

mail@effecto.no

+47 73518200